Styrelsen

Mohammad Rahvardi Befattning: Ordförande E-post: info@herrgardsparken.se Mobil: 073-653 16 51 Bo-Petersson Befattning: Sekreterare E-post: info@herrgardsparken.se Mobil: 070-3146097 George T Ivanovitch Befattning: Vice ordförande Anna James Befattning: Styrelseledamot Anthony Thiongo Befattning: Styrelseledamot Emrah Yalcin Befattning: Supplant Ansvarsområden för styrelsemedlemmarna Parkering: Mohammad Rahvardi och Anna James parkering@herrgardsparken.se Nycklar,Aptus: Mohammad Rahvardi Sophantering,vatten, Värme och energi: George T Ivanovitch, Emrah  Yalcin Ekonomi: Bo Pettersson Drift ,mark, Bygg och fastighet: Bo Pettersson, Mohammad Rahvardi