top of page

Sopbehållare för hushållssopor har tvättats / Rubbish bins have beeen washedÅtervinningskärlen skall tvättas

Vi har märkt att sopbehållarna för hushållssopor på framsidan av byggnaden luktar illa. Detta då vi använder för tunna soppåsar vilket gör att de läcker i kärlet. Förutom den fräna doften kan läckage dra ohyra och fåglar till huset. Sopbehållarna för hushållssopor på gatan tvättas två gånger per år av ett externt företag (detta gjordes senast den 15e oktober 2020) och vi vill i samband med detta uppmana till att använda påsar som håller tätt. Stort tack för omtanken av vår byggnad och miljöstationer :)


Recycling bins to be washed

We have noticed that the rubbish bins for household rubbish on the front of the building smell bad. This is because we use too thin garbage bags, which means that they leak into the container. In addition to the odor, leakage can draw vermin and birds to the house. The rubbish bins for household rubbish at the front of the house are washed twice a year by an external company (This was last done on the 15th of October, 2020) and in addition we would like to encourage the use of bags that are tight and sturdy. Many thanks for the care of our building and environmental stations :)


bottom of page