top of page

Arbete i Garaget / Work in the Garage


ARBETE I GARAGET

Sedan en tid tillbaka har vi bokat in hantverkare att åtgärda funktioner i garageporten. Nu är en tid inbokad till måndagen den 4e januari mellan kl.08-11:00 då detta arbete kommer att utföras. Under denna tid kan bilar ej komma varken in eller ut ur garaget. Vi kommer att gå runt och ringa på hos samtliga hushåll för att informera om detta men gör även ett inlägg för att försäkra oss om att så många som möjligt har fått informationen i tid.


Med vänliga hälsningar,

Styrelsen


WORK IN THE GARAGE

For some time now, we have booked craftsmen to fix functions in the garage door. Now a time is booked for Monday the 4th of January between 08-11: 00 AM when this work will be performed. During this time, cars can neither get in nor out of the garage. We will personally go to all households to inform about this, but we wanted to also make a post to make sure that as many as possible have received the information in time.


Greetings,

the Board of Members

bottom of page