top of page

Hälsningar från Burkina Faso / Greetings from Burkina Faso


Hälsningar från Burkina Faso

Vi har under en längre period haft cyklar och barnvagnar i olika skick utan ägare. Dessa har nu undersökts och de i gott skick har hämtats. De kommer att transporteras till Burkina Faso och återanvändas. Resterande som var i för dåligt skick har nu kastats. Har du frågor angående detta är du välkommen att kontakta oss.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen


Greeting from Burkina Faso

We have for a long period had bicycles and prams in different condition without owners. These have now been examined and they have been retrieved in good condition. They will be transported to Burkina Faso and reused. Remnants that were in too bad a condition have now been thrown away. If you have questions regarding this, you are welcome to contact us.

With kind regards,

The Board of Members

bottom of page