top of page

Inbrott i port 25 / Burglary in 25INBROTT I PORT 25

Kvällen den 2a november kl. 17:49 har det varit inbrott i Kista Alléväg 25. Det rör sig om sex ungdomar med täckta ansikten, handskar och kofot som var inne i byggnaden i totalt sex minuter. Detta är en uppmaning om att vara vaksam! Släpp ej in människor som saknar nycklar, dubbelkolla att porten går igen efter dig och håll ett öga öppet när du kör in och ut igenom garageporten. Ärendet är polisanmält och information kommer sättas upp i samtliga portar. Bilden har ingenting med den specifika händelsen att göra.

Med vänlig hälsning, Styrelsen


BURGLARY IN GATE 25

The evening of November 2 at 17:49 there has been a burglary in Kista Alléväg 25. These are six young people with covered faces, gloves and crowbars who were inside the building for a total of six minutes. This is a call to be vigilant! Do not let in people who do not have keys, double check that the gate closes after you and keep an eye open when you drive in and out through the garage door. The case has been reported to the police and information will be posted at all gates. The image has nothing to do with the specific event.

Sincerely, The Board

bottom of page