top of page

Insamling av Radonmätare / Collection of Radon Meters

INSAMLING AV RADONMÄTARE

Den 1a och 2a februari kommer vi i styrelsen att samla in de radonmätare som lades ut för två månader sedan. Det är bra om ni låter mätarna ligga kvar på sin plats tills vil kommer och hämtar de. Tack för er medverkan!

Hälsningar från Styrelsen


COLLECTION OF RADON METERS

On February 1st and 2nd, people from the board will collect the radon meters that were put out two months ago. It is good if you leave the meters in place until we come and pick them up. Thank you for your participation!

Greetings from the Board


bottom of page