top of page

Kärl rengjorda / Containers cleanedKÄRL RENGJORDA

I slutet av oktober tömdes kärlen i miljöstationen och tvättades invändigt. Arbetet genomfördes för att förebygga dålig odör inne i miljöstationen vilket i sin tur kan dra åt sig ohyra.

Mvh, Styrelsen


CONTAINERS CLEANED

At the end of October, the containers in the environmental station around back were emptied and washed clean. The work was carried out to prevent bad odor inside the environmental station, which in turn can attract virmin.

Regards, The Board

bottom of page