top of page

Offert för Laddstolpar / Quote for Charging postsOffert för laddstolpar

Styrelsen kommer nu att ta in offerter för inköp och installation av laddstolpar på några av föreningens parkeringsplatser. Främst gäller att konvertera befintliga stolpar på parkeringsplatsen mitt emot vår miljöstation/soprum. Mer information kommer efter hand projektet fortskrider.


Mvh, Styrelsen


Quote for Charging posts

The board will now proceed to receive quotes for the purchase and installation of charging posts in some of the coop's parking spaces. Mainly converting existing poles in the parking lot opposite our environmental station / garbage room. More information will come as the project progresses.


Greetings from the Board

bottom of page