top of page

Räcke installerat / Railing installedRäcke installerat

Nu har vi installerat räcket för att förhindra fler påkörningar och reparationer av cykelrumsväggen. Notera att det är just ett räcke och inte fler parkeringsplatser.


Hjärtliga höst-hälsningar från Styrelsen


Railing installed

We have now installed the railing to prevent more collisions and repairs of the bicycle room wall. Note that it is just a railing and not more parking spaces.


Kindest autumn-regards from the Boardbottom of page