top of page

Räcke installerat / Railing installed



Räcke installerat

Nu har vi installerat räcket för att förhindra fler påkörningar och reparationer av cykelrumsväggen. Notera att det är just ett räcke och inte fler parkeringsplatser.


Hjärtliga höst-hälsningar från Styrelsen


Railing installed

We have now installed the railing to prevent more collisions and repairs of the bicycle room wall. Note that it is just a railing and not more parking spaces.


Kindest autumn-regards from the Board



留言


bottom of page