top of page

Radonmätning - Resultat klart

Resultatet av den genomförda radonmätning är nu klart och sammanställt i en rapport. Samtliga lägenheter har godkänt resultat och nivåer långt under gränsvärdet som är 200 bq/m3 inomhusluft. Rapporten i sin helhet kommer att skickas in till Miljöförvaltningen som i sin tur kommer registrera resultatet hos Boverket. Om någon är intresserad av att ta del av resultatet kontakta någon i styrelsen.


Comentários


bottom of page