top of page

Viktigt inför Föreningsstämman 19e maj

Bostadsrättsföreningen Herrgårdsparken kommer att ha sin årliga stämma den 19e maj 2022.

Styrelsen vill upplysa om att under föreningsstämman har bara bostadsrättshavare rätt att rösta. Motioner lämnas in skriftligen till styrelsen senast den 11e april 2022 i föreningens brevlåda på Skagafjordsgatan 14.


Motionen bör innehålla varför du lämnar förslaget i fråga och vad du föreslår skall göras. Motionen skall vara daterad, underskriven av förslagsställaren och försedd med namnförtydligande samt lägenhetsnummer.


Anonyma motioner kommer ej att behandlas.


Cirka 14 dagar före stämman kommer alla medlemmar att få

  • Kallelse till stämman inkl. plats och tidpunkt

  • Dagordning

  • Årsredovisning

  • Inlämnade motioner

  • Information om fullmakter

Notera även att årets "vårträff" blir söndagen den 15e maj, boka in dessa datum.


Med vänlig hälsning,

Styrelsen

Σχόλια


bottom of page