STYRELSEN

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, styrelseledamot och två suppleanter.

Mohammad Rahvardi

MOHAMMAD RAHVARDI

Ordförande

073-653 16 51

Ansvar: Nycklar, drift, mark, bygg & fastighet

Anna James

ANNA JAMES

Styrelseledamot

Kontaktas via mejl

Ansvar: Parkering

Smiley

HASSAN FAROOQ

Suppleant

Kontaktas via mejl

Ansvar: Ekonomi

Bo Petersson

BO PETTERSSON

Sekreterare

Kontaktas via mejl

Ansvar: Ekonomi, Drift, Mark, Bygg & Fastighet

Smiley

ARKAN MOHAMMED

Suppleant

Kontaktas via mejl

Ansvar: Bygg & Fastighet

Mohammad Rahvardi och Isak Dikmen

EN LÅNGSIKTIG HÅLLBARHET

Vår styrelse har tagit sig an sina uppdrag utöver en vardag med jobb och familj. Därför uppskattas om icke akuta ärenden i första hand tas via mejl samt att telefonsamtal sker inom rimliga tider på dygnet om det inte är akut. På så vis bibehåller vi och förvaltar långsiktigt hållbara styrelsefunktioner som orkar kämpa på med våra ärenden år ut och år in.