top of page

Brandinspektion / Fire inspection


Brandinspektion

Vi har haft besök av Stefan Sjögren från Brandsäkra AB som gått igenom huset för att stämma av att det är brandsäkert enligt konstens alla regler. Vi vill ta detta tillfälle i akt för att påminna om att vi ej får ha sådant som leksaker, cyklar eller barnvagnar parkerade utanför lägenhetsdörrarna eller i korridorer/portar. Vi har speciella platser för både cyklar och barnvagnar. Leksaker får man ha i sin lägenhet. Detta bl.a. för att kunna genomföra säker utrymning vid nödsituation. En rapport från besöket kommer inom kort.


Fire inspection

We've had a visit from Stefan Sjögren from Brandsäkra AB who has gone through the house to make sure it is fireproofed and safe in accordance to laws and regulations. We'd like to take this opportunity to remind everyone of the fact that things such as toys, bikes and strollers is not allowed to be stored in the corridors outside of the apartment doors. We have special places where these things can be stored in stroller- and bike rooms. Toys are to be kept within ones own apartment. This is mainly to be able to carry out safe evacuation in the event of an emergency. A report from the visit will come shortly.

Comments


bottom of page