top of page

Kameraövervakning / Video surveillance

Kameraövervakning

Från och med 2015-08-21 har vi installerat kameror vid alla ingångar till fastigheten samt i garaget och miljöstation.Övervakningen handhas av Säkerhetsintegrering dvs samma företag som har hand om Aptus porttelefoner.


Brf Herrgårdsparken Styrelsen 2015-08-20


Video surveillance

As of 2015-08-21 we have installed cameras at all entrances to the property as well as in the garage and environmental station. The monitoring is handled by Security Integration, ie the same company that handles Aptus door telephones.


Brf Herrgårdsparken Board 2015-08-20


bottom of page