top of page

Porttelefon / Interphone

Porttelefon

Med start from vecka 51 kommer de nya porttelefonerna att tas i bruk. Med det nya systemet så kommer portkoderna att slutligen upphöra och därmed kommer man endast in via porttelefonen samt via nyckelbrickorna.


När personen sökt eller ringt upp bostadsinnehavarens telefonnummer så har denne möjligheten att öppna porten med knappnummer ”5″ eller ”*” (stjärna). Vill bostadsinnehavaren inte öppna porten så räcker det med att trycka ”#” eller lägga på luren. Var vänliga och prova systemet efter eventuella buggar och fel. Fungerar det inte som det bör var då vänliga och kontakta Mohammed Rahvardi per mail eller telefon. Uppgifter finner ni under fliken ”Styrelsen”.


vi ber er att i fortsättningen maila till service@sakerhetsintegrering.se och tydligt få med att det gäller Brf Herrgårdsparken, Aptus Porttelefon. Under Dokument hittar ni användarmanual för det nya systemet. Läs gärna igenom det då de festa frågor och svar finns däri.


Med vänliga hälsningar,

Styrelsen för Brf HerrgårdsparkenInterphone

Starting from week 51, the new door phones will be put into service. With the new system, the gate codes will eventually cease and thus you only enter via the door phone and via the key pods.


When the person has searched or dialed the homeowner's telephone number, they have the opportunity to open the door with button number "5" or "*" (star). If the homeowner does not want to open the door, it is enough to press “#” or hang up. Please try the system for any bugs and errors. If it does not work as it should then please contact Mohammed Rahvardi by email or phone. You will find information on the "Board" tab.


We urge you to email service@sakerhetsintegrering.se in the future and clearly notify Brf Herrgårdsparken, Aptus Porttelefon. Under Documents you will find user manual for the new system. Read through it as the party questions and answers are there.


Sincerely,

The Board of Directors of Brf Herrgårdsparken


Comments


bottom of page