top of page

Parkeringstillstånd / Parking permits

Parkeringstillstånd

Ni som har fått nya parkeringstillstånd är viktig att det ligger synligt på instrumentbrädan. Aimo Park Sweeden AB (0771-969000) övervakar våra parkeringsplatser och de skriver ut parkeringsböter om inte ett giltigt parkeringstillstånd är synligt. Det är inte tillåtet att använda  garaget för förvaring. Du får absolut inte placera dit hyllor eller annat för förvaring och det får inte förvaras brandfarliga vätskor.I händelse av brand kan vi få problem med försäkringsbolaget om det framkommer att vi använt som förråd.


Parking permits

If you have a new parking permit, it is important that it is visible on the dashboard. Aimo Park Sweeden AB (0771-969000) monitors our parking places and they print parking fines unless a valid parking permit is visible. It is not allowed to use the garage for storage. You absolutely must not place shelves or anything else for storage and it must not store flammable liquids.Opmerkingen


bottom of page