Parkeringstillstånd

Ni som har fått nya parkeringstillstånd är viktig att det ligger synligt på instrumentbrädan.Q-park övervakar våra parkeringsplatser och de skriver ut parkeringsböter om inte ett giltigt parkeringstillstånd är synligt.Det är inte tillåtet att använda  garaget för förvaring. Du får absolut inte placera dit hyllor eller annat för förvaring och det får inte förvaras brandfarliga vätskor.I händelse av brand kan vi få problem med försäkringsbolaget om det framkommer att vi använt som förråd.